Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Αραβικη Νύχτα στο Μακάλο με τους ZuLuTeK

Μακάλο food & drink
Νίκης 23, Σύνταγμα
dj set
ZuLuTeK
aka
Bwana - Trelandjas Mixer
20 . 7 . 2013
21:00
κατα την διάρκεια του dj set
θα προβάλλονται οι κάτωθι προβολές

1. Hollywood On The Nile
A Look On Arabic Cinema Musicals
2. Samia Forever
3. Hello Mr. Barakat
Arabic Musical Cinema
3 Documentaries
by Saida Bookhemal
(all with english subtitles)